DASH: Qeveria e kaluar në Maqedoni, ka politizuar religjionin

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 12: A sign stand outside the U.S. State Department September 12, 2012 in Washington, DC. U.S. Ambassador to Libya J. Christopher Stevens and three other Americans were killed in an attack on the U.S. Consulate in Benghazi, Libya. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Departamenti Amerikan i Shtetit në Raportin e tij të fundit për liritë fetare në vitin 2017 ka shënuar se në Maqedoni vazhdojnë të figurojnë proceset gjyqësore penale dhe qytetare për dallimet religjioze. Në Raport shënohet mes tjerash edhe rikthimi në gjykim kundër Jovan Vranishkovskit.

Bashkësia Fetare Islame ka potencuar favorizimin e Kishës Orthodokse nga ana e Qeverisë, ndërsa përveç kësaj, raporti shënon edhe problemin me moskthimin e pronave nga shteti tek bashkësitë islame.

“Shoqëria civile dhe bashkësitë më të vogla fetare kanë cekur se Qeveria e mëparshme ka politizuar religjionin”- shkruan në Raportin e DASH.

Baby Boo