DAP shpall ankand: Shiten vetura, piktura dhe gjësende tjera


Nga vetura deri tek ara punuese, TV, piktura dhe garazhe nëntokësore do të shiten nga Drejtoria e të Ardhurave Publike. Ankandi është caktuar për 27 gusht.

Sipas informacioneve nga DAP, në ankand mund të marrin pjesë vetëm ata individë që janë regjistruar me sukses dhe më parë kanë paguar depozitë prej 10% të vlerës së përcaktuar të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, jo më vonë se 17 gusht në llogarinë e Ministrisë së Financave.

Gjërat do të shiten sipas sistemit e shikuar-e blerë, reklamimi shtesë nuk pranohet. Individëve, oferta e të cilëve nuk pranohen,u kthehet depozita pas mbylljes së ankandit publik.