Dalja më e madhe e votuesve është Komunat e Karposhit, Likovës dhe Gjevgjelisë


Deri ora 13:00 dalja e votuesve për referendum është 16 për qind, njoftojnë nga Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, njofton Telegrafi Maqedoni.

Dalja më e madhe e numrit të votuesve ka pasur në Komunën e Karposhit 23.00 për qind, në Likovës 20.00 për qind, në Gjevgjeli 19.55 për qind, në Aerodrom 18.29 për qind.

Ndërsa në qytetet tjera dalja në referendum është si vijon: Tetovë 16.79 për qind, ndërsa në Gostivar 12.25 për qind, në Kërçovë 12.79 për qind, në Strugë 14.77 për qind, në Kumanovë 16.14 për qind

Baby Boo