Cili është roli i moderatorit në një debat publik!

Një debat publik eshtë zakonisht vend takimi i njëjtë i analistëve ose specialist për një temë të caktuar. Secili debat publik ka nga dy ose më shumë të ftuar të cilët diskutojmë për një temë të plasuar kryesisht për një problematike. Mirepo a mund që tre a më shumë të ftuar të diskutonin një cështje dhe panvarsisht gjithckaje ato të respektonin nje rregull se kure cili duhet te flase?!

Baby Boo

E normalisht që kështu nuk ndodh, pikërisht këtu vihet në theks të vecantë tek aftësia e drejtuesit të emisionit ai i cili quhet moderator i debatit. Detyra e tij kryesore është që të mbaje një rend se cili kurë do e marrë fjalën, normalisht që secili ka minutazhën e vet dhe duhet dëgjuar mendimi i të gjithëve që janë të ftuar në një debat, mirëpo duhet normalisht të egzistoj nje rend e pa nje moderator qe do ishte personi kryesore i cili do luajte ket rol debati publik nuk do te kishte emrin debat por “zhurme”. Por njashtu e rëndësisë së vecantë është që debate të rrjedh në mënyrë të qetë dhe të ngelet në kornizat e temës që duhet trajtuar, shpesh herë ato që kemi ftuar në debat publik mund të shfrytëzojnë prezencën në këtë debat dhe të jenë tendencioz, mirëpo është aty moderator i cili e mba në korniza të temës debatin, dhe gjithsesi sejcili nga debatuesit që zgjerohet në temë dhe devijon nga ajo , udhëheqsi i debatit i tërheq vëmendjen dhe e kthen vëmendjen tek tema konktrete që duhet trajtuar, e që në asnjë rast debati të mos devijojë në ndonjë temë krejtësisht të ndryshme nga ajo që është parashikuar të trajtohet.

Ne disa debate publike trajtohen tema te ndjeshme, tema që shpesh i nxisin debatusit të acarohen dhe neverinë e tyre e shfaqin duke u munduar që fjala e tyre të shkojë deri në fund , kjo ndryshe quhet edhe si një teknikë që të mos bëhet debat , një teknikë që nuk e lejon tjetrin të flasë e pikërisht këtu vjen në shprehje aftësia e moderatorit për ta ctensionu këtë situatë, dhe njëherit për t’i lënë që të shprehin mendimin e tyre por jo të sumojnë tjetrin. Por mjeshtëria e moderatorit të aftë është që të nxis debatin, dhe si e bën ai këtë nvaret shumë nga përvoja e tij, nga sensi që ka dhe aftësia që posedon ai si moderues i nje debate, mirepo që të dijë të nxis debatin është e një rëndësie të vencatë që minutat të cilat i janë dedikuar emisionit debativ të plotësohen. Ngaqe e gjithë poenta është që shikuesit t’i ofrohet dicka të cilwn ai e pëlqen dhe të ndal tekelomanden tek ai emision, i cili sa më interesantë do të jetë aq më shumë do mbajë shikuesin përpara ekranit, ndërsa në të kundërton shtyp butonin tjetër.

Por sejcili emision ka një minutazhë të caktuar që ndryshe quhet edhe kohë televizive qe duhet të respektohet deri në maksimum e nuk guxon që debate të zgjatë as pak më shumë se sa është planifikuar është moderator ai që parashikon këtë cështje të minutazhës me qëllim që të parashtorohen të gjitha pyetjet që I kanë planifikuar që të jenë pjesë e atij debati.

Nvarësisht nga televizioni dhe kapacitet e tij , në televizione që nuk janë shumë prestigjoze është moderator ai I cili duhet që të përzgjedh të ftuarit, t’I ftojë ato , t’i akomodojë , dhe të bëjë përzgjedhjen se cili është kompetent për të dhënë mendimin e tij apo atë që di për një problematikë të caktuar. Poashtu mund që si detyrë tjetër e moderator të jetë edhe shkrimi I skenarit , përgatitja e pyetjeve akomodimi i të ftuarve dhe gjithcka tjetër që ka të bëjë në atë emsion që ai e drejton, mirepo te kemi parasyshe teksa bisedohet per televizione prestigjioze , mdoeratori është i specializuar në dirigjimin e debatit dhe për të gjithë të tjerat meren personat perkatës.