Carovska: Në mënyrë graduale do të kthejmë nxënësit në shkolla


Nga klasa e parë deri në klasën e tretë, nxënësit do të shkojnë me prani fizike, ky vendim u mor së bashku me Komisionin për Sëmundjet Infektive, nëse do të krijohet mundësia, ne gradualisht do t’i kthejmë nxënësit në shkollë, tha Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Mila Carovska.

“Çdo vendim që është në kundërshtim me Komisionin do të çojë në mbylljen e shkollave, në të gjithë situatën është e nevojshme të kuptojmë mësuesit, nxënësit, prindërit… Le të shohim se çfarë do të ndodhë me gripin, ndoshta do të jemi të gatshëm dhe të sigurt nuk do të nxitojmë. Nëse shkollat ​​i plotësojnë kushtet sipas protokolleve, atëherë ata mund të fillojnë me mësimin”, tha Carovska.
Ajo shtoi se protokollet duhet të respektohen. 321 shkolla nga 494 gjithsej aplikuan për mësim me prani fizike.

Baby Boo