Burri i verbër sheh gruan dhe vajzën e tij për herë të parë, shikoni reagimin (VIDEO)


Nuk ndodh çdo ditë që dikush të jetë dëshmitar i një momenti pre kës të tillë. Danieli ishte i ve rb ër dhe nuk kishte parë fytyrën e gruas së tij për më shumë se 21 vjet. Ç’është më shumë trishtue se është se atij i thanë se nuk do të kishte mundësinë të shikonte fytyrën e vajzës së tij.