Burdushi ia pa hairin pandemisë, drejtësia nuk e ndjek më, kjo është arsyeja


Nuk është prekur nga COVID19. Raportin e mjekut për vetizolim Hysri Peqani i njohur si Burdhushi e ka shfrytëzuar për ” t’i ikur drejtësisë”. Atij i është parashkruar aktak*uza për mashtrim Zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Prizren, Afërdita Kicaj tha se deri të parashkrimi absolut i lëndës ka ardhur pasi i aku*zuari në datën e caktuar të seancës gjyqësore ka qenë në vetizo*lim.

“Deri të parashkrimi absolut i lëndës ka ardhur me arsyetim se përkundër caktimit që të mbahet seanca gjyqësore në mënyrë të rregullt, e njëjta nuk është mbajtur pasi i aku*zuari Hysri Peqani për shkak të pandemisë COVID-19 ka qenë në vetizol*im 10 ditor në shtëpi tregon Kicaj. Gjykata Themelore në Prizren, në vitin 2018 pati dë*nuar me b*urg e gj*obë Hysri Peçanin, i njohur si Burdushi. Ai, u dën*ua me një vit bur*gim dhe 5 mijë euro gjobë për veprën pe*nale të mashtrimit.

Baby Boo