Blerim Sejdiu: “Të fitojmë që në raundin e parë”


Në ditën e tretë të fushatës zgjedhore, Blerim Sejdiu kandidat për komunën e Zhelinës, para këshilltarëve, mediave, aktivistëve dhe qytetarëve të komunës së Zhelinës, falenderoi të pranishmit që janë prezent në hapjen e shtabit lokal në Komunën e Zhelinës duke u uruar sukses në këto zgjedhje lokale.

“Në fillim na irononin thonin kanë dalë do, leni bre se janë do të rinjë dhe kur e panë seriozitetin dhe këmbëngulsin tonë dhe të juajën që nuk jeni tërheq asnjëher, asnjë hap mbrapa përfundimisht i bëri ata ta kuptojnë se kush jeni ju dhe kush është populli. I kemi shpallë luftë pronës private, prona publike është në luftë me pronën private në këto zgjedhje, ne jemi për ta ndërtuar pronën publike e jo private” deklaroi kandidati për komunën e Zhelinës Blerim Sejdiu.

Sejdiu mes tjerash theksoi se komuna e Zhelinës është duke ecur drejtë qytetërimit dhe një komune urbane. Blerim Sejdiu shprehu një dëshirë para banorëve ku luti që atë dëshirë të i’a plotësojnë “Dëshira ime e madhe është të mos humbim kohë me dy rounde ma mundësoni roundin e parë të fitojmë se nuk kemi kohë” tha Blerim Sejdiu.