Biznesmenët na thonë se mund të durojnë pa paga një muaj, tha Zejdi për bllokimin e Pakos së 5


Skender Rexhepi – Zejdi nga Alternativa, ka deklaruar, se biznesmenët i kanë thënë atij, se janë të gatshshëm të durojnë edhe një muaj pa paga, vetëm që të zgjidhet problemi me qytetarët që nuk kanë shtetësi.
Këtë e deklaroi ai, derisa tregonte shkaqet se pse bll*okohet Ligji për pakon për shkak të Ligjit për shtetësi?

“Kemi kontaktuar me njerëzit e sektorit të biznesit. Ata na japin mbështetje të plotë edhe pse janë në në gjendje të vështirë ekonomike, sociale. Ata thonë shkurt: Mund të durojnë edhe një muaj pa paga, por për këtë duan të japin kontribut për qytetarët që aspak nuk kanë shtetësi dhe të njëjtëve t’u mundësohet ndihmë konkrete”, deklaroi Zejd