Bilall Kasami: “ Ne do të jemi një shoqëri e mirëfilltë, nëse paraprakisht kemi larguar gruan nga një mentalitet i zymtë”


Rrjeti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje sot hapi Qendrën për Mbështetjen e Grave – Tetovë ku viktimat e dhunës në baza gjinore do të mund të përdorin shërbimet e psikologut, punëtorit social, këshilltarit ligjor dhe të karrierës.

Baby Boo

Hapja solemne filloi me panel diskutim në sallën komunale të Komunës së Tetovës, ku morën pjesë kryetari z. BilallKasami ku në fjalimin e tij tha:

“Ne do të jemi një shoqëri e mirëfilltë, nëse paraprakisht kemi larguar gruan nga një mentalitet i zymtë, e kemi mbrojtur nga situata të cilat i zbehin imazhin e saj në shoqëri dhe mbi të gjitha e mbrojnë atë nga çdo situatë e padëshirueshme që shfaq dhunë ndaj saj dhe paraqet kërcënim për të drejtat dhe aspektin moral, etik duke e degjeneruar atë dhe duke e nxjerrë si një faktor me elemente degjeneruese.

Nga debati “Nevoja e ekzistimit të një Qendre këshilluese për ndihmë dhe përkrahje të grave dhe fëmijëve viktima në bazë gjinore dhe dhunës në familje në Komunën e Tetovës” me rastin e kampanjës së Ditës Ndërkombëtare të Dhunës ndaj grave.”