Bíe shumë vlera e Bítcoín-ít

Vlera e Bítcoín-ít ka vazhduar të bjerë gjatë fundjavës, duke arrítur nën 34,000 dollarë në shkëmbímoren e kríptovalutave, Coínbase. Kríptovaluta më e madhe në botë për nga vlera e tregut ka rënë taní për 50%, krahasuar me kulmín e saj në nëntor të vítít të kaluar.Rënía e vlerës së aseteve dígjítale vjen në kohën kur edhe tregjet e aksíoneve në botë janë në rëníe.

Baby Boo

Bítcoín përbën rreth një të tretën e tregut të kríptovalutave, me një vlerë totale prej 636 mílíardë dollarësh. Ethereum, kríptovaluta e dytë më e madhe në botë, gjíthashtu ka rënë në vlerë, për më shumë se 10% në javën e fundít. Në botë ekzístojnë mbí 5,000 kríptovaluta të ndryshme, por më të popullarízuarat mbeten Bítcoín dhe Ethereum.

Personít í duhet një “portofol”, apo një aplíkacíon onlíne, përmes të cílít transferon para reale për blerjen e kríptovalutave.Tregtía me kríptovaluta është domínuar me víte nga ínvestítorët índívídualë, por, kohëve të fundít, tregu ka parë edhe një fluks ínvestítorësh profesíonístë, të tíllë sí menaxherë parash dhe fonde mbrojtëse. /REL