Bexheti: “Ilinditase” s’është fjalë shqipe


Termi “Ilinditase” nuk ka kuptim në gjuhën shqipe. Gjuhëtarët shpjegojnë se ky përkthim tekstual dhe jo i menduar mirë bie ndesh me normat gramatikore të gjuhës shqipe. Profesori Vebi Bexheti duke elaboruar mënyrën se si duhet përkthyer propozimi i ri i emrit, shpjegon se ky version i tangon shqiptarët në disa komponentë.

Mendoj se nuk shkon dhe nuk i përshtatet natyrës së gjuhës shqipe Ilinditase sepse bëhet fjalë për një shenj që është Ilija. Nëse në gjuhën shqipe përkthehet sipas normave gjuhësore do të ishte dita e Ilisë dhe jo Ilinditase. Ky defekt i përpjekjes për të na imponuar një emër bazohet në tre komponentë. Njëri është gramatikor që e shpjegova, tjetri historik dhe ideologjik që nuk është në favor të shqiptarëve dhe i treti në aspektin fetar. Nëse i kthehemi historisë dhe i shohim të gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë me termin Ilinden neve si shqiptar nuk e shohim askund veten aty…… – thotë profesori Vebi Bexheti.

Profesori Fatmir Sulejmani shpjegon se në fjalorin e gjuhës shqipe nuk ekziston termi Ilinditase. Sipas tij, ky nuk është vetëm dështim i klasës politike shqiptare por edhe i asaj intelektuale.

Edhe unë si gjithë shqiptarët mbrëmë e dëgjova për herë të parë këtë term. Natyrisht mu duk interesant, një përkthim që nuk ka domethënieje të rëndësishme për ne. Siç e dimë, të paktën në të gjitha dokumentet historike Ilindenit i kemi thënë Ilinden dhe nuk e kemi përkthye Ilindita. Duket pak interesant dhe jo adekuat. Mua absolutisht nuk më pëlqen kjo. Do të duhet të ishte një emër që reflekton muti etnik, multi konfesional dhe multi kulturor – thotë profesori  Fatmir Sulejmani.

Nga Qeveria, për dy ditë nuk tregojnë nëse për përkthimin e propozimit të emrit të shtetit janë konsultuar me institucione dhe njohës të normave gramatikore të gjuhës shqipe.

Baby Boo