Belgjika ka një lajm të mirë për shoferët shqiptarë


Belgjika ka njohur zyrtarisht patentat shqiptare.

Autoritetet belge kanë konfirmuar njohjen e lejeve shqiptare të drejtimit.

Nga sot, çdo qytetar shqiptar që kalon kufirin belg mund të drejtojë automjetin për 3 muaj me patentën shqiptare.

Për shtetasit shqiptarë me qëndrim më të gjatë, duhet të paraqiten në komunën belge ku janë regjistruar për t’u pajisur me leje belge për drejtim automjeti, bazuar në lejen e tyre shqiptare të drejtimit të automjetit.

Baby Boo