Bekteshi: Mbi 200 kompani me kushte më të mira për investim

Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, Qeveria miratoi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbështetje financiare të investimeve.
Me ndryshimet e këtij Ligji do të lehtësohen kushtet për 245 kompani që kanë kontrata aktive. Në përputhje me ndryshimet ligjore, njoftoi ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekeshi.

Sqaroi me me këto ndryshime:
–Lehtësohen kushtet për ndarjen e mbështetjes financiare për kompanitë që kanë investuar në kushte të Kovid-it;
–Rritet përfshirja e kompanive që do të mund të aplikojnë për mbështetje financiare;
–Përmirësohen kushtet për investime nga diaspora dhe
-U jepet mbështetje plotësuese financiare kompanive që janë nga rajonet më pak të zhvilluara në shtet.

Baby Boo