Bekir Halimi: Shqipëtar mëkatar , por megjithatë musliman!


Në videon e mëmopshtme hoxha kontravers Bekir Halimi shtjellon një çështjerreth identitetit fetar të popullit shqiptarë gjegjësisht flet për moslargimin nga feja të mëkatarëve e si dukuri është paraqitur fatkeqësisht tek disa të rinjë, për ta dëgjuar këtë analizë interesante nga hoxha i nderuar Bekir Halimi klikoni më poshtë: