Bëji dhuratë për ditëlindje më të vegjlive Gift Card nga Foster Academy!

…shpesh, fëmijët nuk kanë nevojë për mësime, por për shembuj!
Le të fillojmë secili nga vetja. Le të bëhemi shembulli më i mirë.

Baby Boo

Së shpejti, diçka interesante, inventive e inovative!

Foster Academi ofron- GIFT CARD (Kartela me vlerë) për më të dashurit Tuaj, por edhe për të tjerë në nevojë!
Mundësi që t’i dhuroni atë që do e kenë gjatë gjithë jetës, dijen!
FOSTER ACADEMY sjell një kulturë të re në kuptim të kontibutit të gjithëmbarshëm.
Informacione: 075 208 208

#FOSTER
#qendraFOSTER
#FOSTERacademy