Bakiu: Mos i vri*sni gratë, shkurorëzimi!


Donika Bakiu:

Gjinisë femërore sikur po i merret edhe e drejta për jetë, e drejta për të marrë frymë! Jetën ta jep Zoti e nuk është askush të ta merr mashkulli!

Nuk dua të shkruaj sot për gjininë femërore në pozita udhëheqëse sepse e shohim se ku jemi! Por ky rasti i Gostivarit sot është i tmer*rshëm dhe nuk është i vetmi ka me qindra si ky! Nëse ekziston kurorëzimi dijeni se ekziston edhe shkurorëzimi nëse nuk shkon ndahuni! Mos i vri*sni vajzat, gratë! Sikur kemi ngel shumë vonë!