Autobusët do të transportojnë aq udhëtarë sa kanë ulëse!

Qeveria e Maqedonisë së Veriut sot në seancë e ka miratuar rekomandimin e Komisionit për sëmundje ngjitëse, që të aprovohet transport i udhëtarëve me kapacitetin maksimal prej 100%.
Transportuesit do të jetë të obliguar që të kontrollojnë udhëtarëve nëse mbajnë maska, për shkak të parandalimit të shpërndarjes së virusit Covid-19.

Baby Boo