Ata janë të tillë, nuk kanë dallim feje apo kombi!

Ndajme dhimbjen e thelle me familjet qe te afermit e tyre pesuan sot ne Zelanden e Re. Meshira e zotit qofte mbi ta! Ata që shkaktuan këtë nuk dallohen as nga ngjyra, as nga etnia, as nga religjioni! Ato jane thjeshte tillë Paqe per te gjithe!

Socustvo da familiite vo Nov Zeland, koi denes gi izgubija najmilite! Tie ne se razlikuvaat ni po vera, ni po boja, ni po etnicka pripadnost! Tie se takvi! Mir za site!

Kryetarja e komunës së Haraçinës- Milikije Halimi!