Arr*estohet tetovari për fa*lsifikim të parave


Më 15.09.2021 në orën 22:10 në rrugën ,,Jane Sandanski” në Tetovë, nëpunës policor të SPB Tetovë arr*estuan personin B.K. (58) nga Tetova nën dy*shimin për kryerjen e veprës pe*nale “fa*lsifikim i parave”. Më 14.09.2021 rreth orës 22:00 në një treg në rrugën ,,Jane Sandanski’’ në Tetovë, ai lëshoi në qarkullim një kartëmonedhë të fa*lsifikuar prej 100 eurosh, për rregullsinë e së cilës dys*hoi i punësuari dhe de*noncoi në stacionin policor.
Pas kompletimit të plotë të çështjes, do të parashtrohet parashtresë adekuate.