Arr*estohet ma*shtruesi në Bosnje, shtirej si pop, prift dhe hoxhë

Është arr*estuar një pop i rrejshëm në Bijeljine të Bosnjës dhe Hercegovinës, i njëjti ma*shtronte se ishte edhe prift e hoxhë.
I njëjti person ak*uzohet për mashtrim duke kryer funerale në të gjithë Bosnjën.

Baby Boo

Një burrë inicialet e të cilit janë S.S. nga Ruhotina ak*uzohet për marrje të dhjetëra mijëra markave të konvertueshme, duke u paraqitur si një prift zëvendësues, ai shuguroi ujë në fshatrat e Semberit, ndërsa pagëzoi dy fëmijë.

Një nga personat e ma*shtruar është Milka nga Batkoviq.
Ajo ka thënë se atij ia kishte dhënë 20 marka gjermane pasi i kishte kryer ritualet fetare.
“Mu ky pop vërtetë më ka pëlqyer, vetëm po ta shihnit sa bukur këndonte. Ja kam dhënë 20 marka.
I njëjti burrë ak*uzohet se ishte paraqitur si kryepeshkop, ku ai u mirëprit në një fshat Hercegovinas, ndërsa ai kreu disa shërbime fu*nerale në afërsi të Tuzlës.

Restorant Lumare