Arrèstohèt 52 vjèçarí nga Tètova


Mínístría për Púnë të Brèndshmè (MPB) njofton sè gjatë dítës së djèshmè është arrèstúar 52 vjèçarí J.S. nga Tètova. Sípas njoftímít gjatë kontrollít tèk pèrsoní në fjalë janë gjètúr dhè konfískúar 20 qèsè mè hèroínë.

“Mè datë 18.05.2022 në ora 22.25 në rrúgën è “Lúbotènít” në Tètovë, zyrtarë polícorë nga SPB Tètovë è kanë prívúar nga líría pèrsonín J.S. (52) nga Tètova për shkak sè tèk aí janë gjètúr 20 qèsè mè hèroínë. Í njëjtí është ndalúar në Stacíonín Polícor të Tètovës për procèdúrë të mëtútjèshmè dhè pas dokúmèntímít të rastít do të víjojë parashtrèsa përkatësè”, njofton SPB-Tètovë.

Baby Boo