Arrèstohèn dy pèrsona nga Tètova

Nëpúnësít polícor nga SPB Tètovë, djè në pèríúdhën kohorè prèj 09:50 dèrí në ora 11:30, në rrúgën “Ílíndèn” dhè rrúgën “180” në Tètovë, në bazë të úrdhrít gjyqësor kanë arrèstúar SH.A (63) nga fshatí tètovar Roglè dhè È.R (21) nga Tètova për vúajtjèn è dënímít mè búrg.
Pas arrèstímít, pèrsonat janë dorëzúar në Ínstítúcíonín Përmírësúès-Ndëshkímor búrgú në Tètovë, për vúajtjèn è dënímèvè.

Baby Boo