Aplikoni për mbështetje financiare të investimeve


Biznesmenë aplikoni, fondet janë siguruar dhe po presin për kërkesat tuaja. Sa më shumë aplikacione që pranojmë, aq më të kënaqur do të jemi, sepse ne e dimë se fondet që do të paguhen do të ndahen për RRITJEN DHE ZHVILLIMIN E EKONOMISË, për një të nesërme më të mirë për të gjithë ne.

http://calculator.konkurentnost.mk/?curr=MKD&lang=al

http://www.economy.gov.mk/doc/2362

 

Baby Boo