Apasiev: Marrëveshjet ndërkombëtare në emër të Maqedonisë i nënshkruan Kryetari e jo Kryeministri


Dimitar Apashiev, profesor i së drejtës në Universitetin e Shtipit, njiherit pjesë e partisë “E Majta”, thotë se bisedimet Maqedoni-Greqi, për çështjen e emrit, janë krejtësisht jo legjitime.

Sipas tij, Kushtetuta i jem të drejtë vetëm kryetarit që të zhvillojë bisedime, të arrij marrëveshje dhe nënshkruaj marrëveshje ndërkombëtare, e jo qeveria.

Këtë deklaratë e bazon në Ligjin për nënshkrimin, ratifikimin dhe zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ku Neni 3 thotë se këto marrëveshje, në emër të Maqedonisë i nënshkruan vetëm Kryetari i shtetit, e jo Kryeministri./Telegrafi