Anketa: Çdo i treti qytetarë po mendon të largohet nga vendi


Paga më të larta, kushte më të mira jetese dhe pune, karrierë, mundësi më të mira për fëmijë, janë vetëm disa nga arsyet pse çdo i treti në Maqedoni mendon të largohet nga vendi, sipas sondazhit të fundit të opinionit publik të kryer nga Instituti për Hulumtime Politikë në Shkup.

Sipas tij, 32.3% e të anketuarve kanë thënë se po mendojnë ose kanë menduar ndonjëherë të largohen nga vendi, ndërsa 63.6% nuk ​​kanë menduar për këtë temë.

Ndonëse diferencat nuk janë të mëdha, është për t’u habitur që emigracionin mendojnë më së shumti personat e moshës 40 deri në 49 vjeç, ku 42.5% thanë se kishin apo kanë ende plane për t’u larguar nga vendi.

Shifra të ngjashme prej 42.2% të qytetarëve që mendojnë të largohen janë edhe në grupmoshën 30-39 vjeç, ndërsa ndër më të rinjtë, ata nën 30 vjeç, 37.8% kanë menduar ose po mendojnë të largohen nga vendi.

Krahasimi me anketat e viteve të kaluara nuk tregon ndonjë ndryshim të theksuar në qëndrimet e qytetarëve.