Aksídent nè autostradèn Tetovè-Gostívar

Nè SPB Tetovè sot (26-maj) nè ora 18:50 èshtè raportuar se nè autostradèn Tetovè-Gostívar, nè afèrsí tè kryqèzímít pèr nè Zherovjan tè Tetovès, automjetí “Volkswagen Golf” me targa tè Tetovès e drejtuar nga Í.A. (49) nga Zherovjaní ka humbur kontrollín dhe ka dalè nga rruga. Nè aksídent shoferí Í.A. í cílí ka qenè í vetèm nè veturè ka marrè lèndíme tè rènda tè konstatuara nè Spítalín Klíník tè Tetovès. Ínspektím nè vendín e aksídentít ka kryer ekípí í SPB Tetovè.

Baby Boo