Akademia e Shkencës dhe Arteve të Maqedonisë akoma pa emërtim të ri,Boshnjakovski sqaron detajet !

Riemërimet e institucioneve shtetërore dhe publike të financuara nga Buxheti janë bërë sipas tre kritereve. Mbetet për t’u parë se si do të bëhet emri i ri i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë me të cilën në rrjedhë janë konsultimet.

Baby Boo

“Dje sollëm vendim se Regjistri Qendror do t’i bëjë këto ndryshime dhe do t’i shënojë emrat e ri, ndërsa Shërbimi për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta do t’u dorëzojë tabela të reja institucioneve”, deklaroi sot zëdhënësi qeveritar Mile Boshnjakovski.

Në konferencën e rregullt për shtyp në Qeveri, Boshnjakovski sqaroi se emrat e institucioneve ku përmendet fjala “Republika e Maqedonisë” janë zëvendësuar me “Republika e Maqedonisë së Veriut”, përderisa në raste kur bëhet fjalë për institucion nga karakteri kombëtar, ndërsa në emër është mbiemri “maqedonase” atëherë ai ndërrohet me “kombëtar”, siç është rasti me Radiotelevizionin e Maqedonisë i cili tani u riemërua në Radiotelevizioni kombëtar. Mbiemri “maqedonase” mbetet vetëm te institucionet të cilat e identifikojnë identitetin kombëtar maqedonas siç është rasti me Teatrin popullor maqedonas.

Tani për tani nga Qeveria nuk zbulojnë se sa do të kushtojë riemërimi, por paralajmërojnë se do të dalin me informata prejse të përfundojë tërë procesi.

Boshnjakovski theksoi se nuk do të ketë ndryshim të himnit, ndërsa mbesin edhe emrat e qyteteve Makedonski Brod, Makedonska Kamenica…

Në lidhje me përdorimin e mëtutjeshëm të mbiemrit “maqedonas”dhe “maqedonase” Boshnjakovski tha se do të përdoret gjithmonë kur është e lidhur me identitetin etnik dhe kulturor, përkatësisht do të përdoret gjuha maqedonase, kultura maqedonase, populli maqedonas, literatura maqedonase, alfabeti cirilik maqedonas…

Përderisa bëhet fjalë për shembuj kur përmendet emri i shtetit, organet zyrtare dhe institucionet publike, atëherë do të përdoret fjala “Republika e Maqedonisë së Veriut”. Ashtu, përdorimi i drejtë është Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, president i Maqedonisë së Veriut, ministër i Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, ndërsa gabim është të përdoret shprehja “verimaqedonas” ose “maqedonase”.