Ajvari këtë vit është luks! Janë shtrenjtuar specat e vaji dhe bëni kujdes, mund të gjobiteni

50 denarë është çmimi fillestarë për një kilogram speca për ajvar. Tregtarët thonë se çmimi do të jetë edhe më i lartë në periudhën që vijon. Duke pasur parasysh çmimin dy herë më të lartë, amviset janë në dilemë a ta përgatisin vetë ajvarin apo ta blejnë.

“Çmimi është shumë i lartë, 50 denarë. Vitin e kaluar ishte 30 denarë kilogrami. Marr nga 90 kilogram, më dilnin 20-25 kavanoza. Dy kilogramë shkojnë në një kavanoz. Andaj unë tani blej në shitore, 50 denarë, nuk kanë ndryshuar shumë çmimet. Ai që përgatitet në shtëpi është më i shijshëm, por shumë më i shtrenjtë”.

“E kemi bërë tashmë. Është më shtrenjtë. Diku 2000 denarë për speca, për 20 kavanoza të bësh, është shtrenjtë por ne jemi të mësuar me speca”. “Më i mirë është i shtëpisë, unë bëra me 20 kilogram, 1000 denarë më kushtoi, me domate të zeza dhe gjithçka tjetër”.
“Ka, jo shumë por ka të interesuar. Është shumë më shtrenjtë nga viti i kaluar, por gjithçka është shtrenjtuar, farat, preparatet, plehrat, normal edhe specat do të jenë më shtrenjtë”.

Sipas një pjese të të anketuarve, nëse nevojiten dy kilogram speca për një kavanoz, me çmimin e tanishëm një kavanoz kushton 100 denarë, pa pjesën tjetër të shpenzimeve. Çmimi i një kavanozi me ajvar në Bit Pazar është 150 denarë, por nëpër shitore çmimi arrin edhe deri në 300 denarë.

Gjoba për përdorimin e hapësirave publike për përgatitje e ajvarit është 150 euro dhe ky sanksion ka hyrë në fuqi që nga viti 2008. Veprimi për denoncimet për përgatitjen e ajvarit në hapësirë publike bëhet në bazë të Nenit 14 a. alinea 10 e Ligjit për pastërti publike.

“Për shkak të sigurisë së pastërtisë publike në hapësira publike është e ndaluar: ndezja, gërryerja dhe shkatërrimi i mbeturinave, vepër e dën*ueshme sipas Nenit 33-a, dënimi në vlerë prej 150 eurove në kundërvlerë të denarit, ku sipas procedurës për lëshimin e urdhrit penal për pagesë do t’i shqiptohet personit fizik për shkelje, nëse veprohen në kundërshtim të dispozitave të nenit 14-a të këtij ligji. Ligji për pastërti publike është sjellë në vitin 2008, ndërsa ndryshimi i fundit është bërë në vitin 2021”, deklaroi Mirosllav Bogdanovski, inspektor.

Nga Inspektorati thonë se tashmë po veprohet për denoncimet e qytetarëve të cilët paraqesin se po digjen pjesë të parketeve dhe mbetje tjera djegëse që ndikojnë negativisht ndaj cilësisë së ajrit. Veprimi i Inspektoratit komunal është vetëm në hapësirat publike.

Baby Boo