Ahmètí: “Lavdí è përjètshmè èmrít dhè kontríbútít kombëtar të Úkshín Hotít”

Kryètarí í Bashkímít Dèmokratík për Íntègrím, Alí Ahmètí íshtè prèzènt sot në përúrímín è rrúgës Úkshín Hotí në një nga rrúgët më të frèkúèntúara të Çarshísë së Vjètër të Shkúpít. Ahmètí tha sè është ndèr për Shkúpín dhè gjíthë Maqèdonínë è Vèríút të kètë èmër rrúgè të fabríkës më të mírë të mèndímít progrèsív gjèopolítík dhè gjèostratègjík, èmër që sahèrë do ta shohím do të na frymëzojë të púnojmë për të njèjtín ídèal që aí proklamontè, atë të lírísë dhè përparímít të kombít.
Postímí í plotë í Ahmètít:

Baby Boo