8 Marsi – Pendarovski: “Barazia gjinore parakusht për shoqëri të lirë dhe demokratike”


Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Grave, presidenti Stevo Pendarovski porositi se barazia gjinore është parakusht për shoqëri të lirë, të zhvilluar, demokratike, të drejtë dhe të hapur.

“Sot kur e shënojmë luftën e grave për barazi ekonomike, politike dhe sociale, si dhe arritjet në shumë sfera, si dhe arritjet në shumë sfera, të kujtohemi se lu*fta për të drejtat e grave është e përditshme dhe ende është lu*ftë për barazi dhe jetë dinjitoze”, thuhet në urimin e presidentit Pendarovski.

Ai theksoi se krahas vetëdijes së rritur për të drejtat e grave, zgjidhjet dhe programet e miratuara ligjore, në rrugën drejtë unitetit na mbeten shumë sfida sa i përket zbatimit dinjitoz të politikave, si dhe në kuptim të arsimit dhe ndryshimit të stereotipeve dhe normave gjinore.

Shefi i shtetit dhe komandanti suprem i forcave të armatosura në urim thekson se konfliktet dhe operacionet paqësore na tregojnë se gratë munden njëjtë të jenë në radhët e para, me vendosmëri të lu*ftojnë për drejtësi, të kontribuojnë në zgjidhjen e konflikteve, ndërsa shpesh herë pikërisht gratë janë viktimë e kr*imeve të lu**tës.

“Jo vetëm sot, çdo ditë është e nevojshme që të respektojmë guximin e grave në[ konfliktet e lu*ftës dhe rolin e tyre në pajimin”, tha presidenti Pendarovski.
Në urimin me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Grave, presidenti foli edhe për pandeminë, e cila, siç tha, na përballim me pabarazi të rritur në shumë sfera.

Kemi përgjegjësi të përbashkët, tha Pendarovski, të bëjmë vlerësim se si i marrim vendimet dhe politikat publike të cilat i krijojmë ndikojnë te gratë. Ai potencoi se barazia gjinore është parakusht për shoqëri të lirë, të zhvilluar, demokratike, të drejtë dhe të hapur.

Baby Boo