5G është më pak e dëmshme se 4G, ja kush e thotë

Në një intervistë për MIA, drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike, Sasho Dimitrijoski, pohon se rrjeti aktual 4G ka më shumë rrezatim jo-jonizues sesa ai që tek do të instalohet, 5G. Sipas tij, rrjeti 4G nuk është aq i dëmshëm, por teknologjia e përparuar 5G dhe edhe në energji maksimale rrezatuese ka shumë më pak rrezatim jo-jonizues.

Baby Boo

“Deri në këtë moment, AKE ka kryer matjen e rrezatimit jo-jonizues në disa lokacione të rrjetit testues 5G të Makedonski Telekom, për të cilin është lëshuar një aprovim i përkohshëm deri më 31.10.2020 për intervalin 3.6-3.7 Mhz. Matja u krye në një skenar të energjisë maksimale të rrezatuar dhe rezultatet tregojnë se nga niveli maksimal i lejuar sipas Komisionit Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi Jonizues, në këtë rast rrezatimi kumulativ është 14.9 për qind. Në këtë përqindje, rrezatimi 5G merr pjesë me vetëm 32 për qind, ndryshe nga rrezatimi që vjen nga 4G, i cili merr pjesë me 49 për qind “, thotë Sasho Dimitrijoski, drejtor i AKE, në një intervistë me Agjencinë Informative Maqedonisë.

Për shkak se matja është bërë në skenarin më të keq, me përhapjen maksimale të energjisë, pritet që në kushte normale, pasi të vendoset një rrjet normal, të ketë rrezatim edhe më të ulët jo-jonizues.

AKE është përgjegjëse për matjen e rrezatimit jo-jonizues nga të gjithë transmetuesit, dhe kjo do të thotë nga stacionet bazë të të gjitha teknologjive ekzistuese: 2G, 3G dhe 4G. Kjo do të thotë që edhe me prezantimin e 5GAEK, do të vazhdojë të kontrollojë nivelin e rrezatimit të kësaj teknologjie.