5 qershori ditë jo pune për të gjithë qytetarët


Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se 5 qershori (e premte) është ditë jo pune për të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 3 qershor 2020 e përcaktoi 5 qershorin si ditë jo pune për të gjithë qytetarët me qëllim të sigurimit të koordinimit të tërësishëm të aktiviteteve të kahëzuara ndaj ballafaqimit të futjes dhe përhapjes së koronavirusit COVID-19.