“27 prilli”, pritet hetim i brendshëm në Prokurori

Javën e ardhshme, duhet të përfundojë hetimi i brendshëm në Prokurorinë Themelore për veprimin e mundshëm të pandërgjegjshëm të prokurorëve për ngjarjet e 27 prillit. Prokurori i Përgjithshëm i Shtetit Ljubomir Jovevski konfirmoi përAlsat M, se një hetim i brendshëm është duke u zhvilluar mbi procesin e kryerjes së procesit të prokurorisë dhe po hetohet nëse ndonjë prokuror pas 27 prillit të përgjakshëm ka vepruar në kundërshtim me ligjin e Prokurorisë Publike. Ka disa opsione nëse komisioni pesë-anëtarësh i themeluar nga prokurori i shtetit përcakton lëshime.

Baby Boo

Prokurorët mund të paralajmërohen, të marrin vërejtje publike, të gjobiten nga 15 deri në 30 për qind të pagës ose të shkarkohen nga puna. Jovevski nuk e përjashton mundësinë e përfundimit të procesit të hetimit të brendshëm vetëm me masa disiplinore ose paralajmërime, por ai nuk e përjashton mundësinë që nëse për ndonjë prokuror ka dëshmi të forta se ka vepruar në mënyrë të pandërgjegjshme, për të, të iniciohet procedurë për shkarkim në Këshillin e Prokurorëve. Neni 68 i Ligjit për Prokurorët Publik parashikon shkarkimin, transmeton Alsat M.

“Për shkak të një shkelje më të rëndë disiplinore që e bën atë të padenjë për kryerjen e funksionit të Prokurorit Publik të parashikuar me ligj, dhe për shkak të kryerjes joprofesionale dhe jo-etike të funksionit të prokurorit publik nën kushtet e përcaktuara me ligj.

Propozimi për fillimin e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë nga paragrafi (1) i këtij Neni duhet të dorëzohet brenda 30 ditëve nga dita e mësimit, por jo më shumë se dy vjet nga dita e kryerjes së shkeljes”,  thuhet në Ligjin për Prokurori Publike.