232 shoferë nën ndikimin e alkoolit u zbuluan mbrëmë ne Shkup


Gjatë natës së kaluar, nga ora 23:00 deri në ora 05:00 më 21/22.04 janë kontrolluar 1,101 shoferë.
Gjate kesaj kontrolle u zbuluan 232 shoferë u zbulua prania e alkoolit në gjak, ndërsa për 202 shoferë, shkeljet u gjetën në bazë të rregulloreve të trafikut, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Më parë, gjatë kontrollit të veprimit në territorin e Shkupit në periudhën nga 20 deri në 21 prill, gjithashtu u kontrolluan 1.234 shoferë, ku nga gjithe keto 726 shoferë ku u testuan në 248 prej tyre u gjet prania e alkoolit në gjak ishte më e lartë se sa sasia e lejuar. Gjithashtu jane gjetur 252 shkelje të tjera të trafikut

Baby Boo