20 studentë të UT-së fitues të bursave që i ndan Fondacioni LEORON


Qendra për Shërbime Studentore dhe Karrierë e Universitetit të Tetovës i njofton të gjithë studentët që kanë aplikuar për bursë në Fondacionin LEORON se janë publikuar rezultatet e bursave. Nga kjo qendër theksojnë se nga gjithsej 58 shfrytëzues të kësaj burse, 20 prej tyre janë studentë të Universitetit të Tetovës.

Në njoftimin e Fondacionit LEORON, që i është dërguar Qendrës për Shërbime Studentore dhe Karrierë të Universitetit të Tetovës thuhet se ka pasur një numër të madh të kërkesave nga aplikuesit e ranguar në nivel të lartë, që vetvetiu ka sjellë në një proces shumë delikat dhe afat të gjatë kohor për përzgjedhjen e kandidatëve. “Megjithatë, pas shqyrtimit të detajuar, arritëm ta finalizojmë listën e kandidatëve të ranguar më lartë, të cilëve do t’u ndahen bursat. Do të donim që ta shfrytëzojmë rastin bursistëve t’u dëshirojmë mirëseardhje të sinqertë në rrjetin tonë të krijuar me përkushtim. Nga ky moment, Fondacioni LEORON, do të përkujdeset për ata dhe suksesin e tyre në studimet akademike. Do të japim kontribut të vazhdueshëm që të ndihmojmë në ndërtimin e ardhmërisë më të mirë të tyre dhe të afërmve të tyre” – thonë nga Fondacioni LEORON.

 

Po ashtu nga ky fondacion njoftojnë se të gjithë bursistët do të kontaktohen veçmas përmes e-mailave khalid.scholarship@leoron.com ose foundation@leoron.com  dhe do t’u jepen instruksione të mëtejme.

 

Në vijim ju sjellim listën e plotë të studentëve që kanë fituar bursë.

 

LISTA E BURSISTËVE – FONDACIONI LEORON 2018/2019

 

                UNIVERSITETI                            FAKULTETI                                    NUMRI I INDEKSIT

 1. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Ekonomik                                              1516010
 2. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë                     4316006
 3. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Juridik                                                   2417002
 4. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë                     4115112025
 5. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë                     4117025
 6. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Pedagogjik                                            12417020
 7. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore     34/7016                       
 8. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore     3617016
 9. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë                     411411049
 10. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Filologjik                                               5315111012
 11. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Filologjik                                               5416053
 12. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Filologjik                                               5416047
 13. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Filologjik                                               5416062
 14. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Ekonomik                                              1417013
 15. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë                     4117008
 16. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Pedagogjik                                            12116095
 17. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Filologjik                                               5217019
 18. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti Ekonomik                                              5217019
 19. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë                     4115111066
 20. Universiteti i Tetovës                    Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë                     4115112016

 

APLIKANTËT E HIJEZUAR ME NGJYRË TË KUQE, DO TË PRANOJNË 50% TË BURSAVE.

TË GJITHË BURSISTËT DO TË MARRIN MË TEPËR INFORMATA DHE UDHËZIME PERSONALISHT PËRMES E-MAILIT.

Baby Boo