20 euro gjobë për mosmbajtjen e maskave

Njëzet euro për personat që nuk do të mbajnë maskë ose pajisje tjetër mbrojtëse që mbulon fytyrën dhe hundën dhe 2.000 euro gjobë për ndërmarrjet vendase dhe të huaja që nuk do të sigurojnë për të punësuarit e tyre maska për mbrojtje nga koronavirus, sipas dekretit të miratuar dje nga Qeveria. Por deri më 30 Prill, organet kompetente si Ministria e Brendshme, Inspektorati Sanitar Shtetëror dhe Shëndetësia, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut do të japin vetëm paralajmërime me shkrim për shkelësit e këtyre vendimeve, ndërsa pas kësaj date ata do të gjobiten

Baby Boo

Qeveria
“Një gjobë në vlerë prej 500 EUR në kundërvlerë në denarë do të shqiptohet për kundërvajtje për çdo person përgjegjës në personin juridik nëse vepron në kundërshtim me dispozitat për sigurimin e pajisjeve mbrojtëse për punonjësit”

Për të mbuluar hundën dhe gojën për mbrojtje nga korona virusi dhe për të evituar dënimet, qytetarët mund të përdorin një maskë të frymëmarrjes, një maskë kirurgjikale e disponueshme, një maskë tekstili për përdorim të shumëfishtë, një shall pambuku ose mëndafshi, ose një shami. Në nenin 2 të Dekretit thuhet se çdo person fizik vendas ose i huaj në territorin e Maqedonisë së Veriut është i detyruar të mbajë maskë mbrojtëse kur largohet nga shtëpia e tyre, gjegjësisht kur lëviz në vende publike dhe zona të llojit të hapur ku nuk mund të evitohet distance prej 2 metra dhe ambient të mbyllur, në tregje, në transportin publik dhe kur hyni në hapësira të mbyllura të operatorëve të cilët për shkak të natyrës së tyre të veprimtarisë janë vendi i grumbullimit të disa personave (institucionet shtetërore, tregjet, dyqanet, bankat, zyrat postare, dhomat e pritjes, institucionet shëndetësore, etj). Përjashtin nga ky obligim bën çdo person fizik vendas ose i huaj në territorin e Maqedonisë së Veriut që nuk mund të veshë mbrojtjen personale të personit, nëse: ai / ajo mban një mbrojtje të veçantë personale të personit gjatë kryerjes së detyrave të tyre të punës; qëndron ne oborrin e një shtëpie familjare rezidenciale, drejton një biçikletë ose pajisje sportive jashtë si aktiviteti sportiv individual, udhëton në automjetin me motor pasagjeri me persona me të cilët personi jeton në një komunitet apo familje ose lëviz në vende publike dhe zona te hapura dhe e mirëmban atë.

Qeveria

“Kjo praktikisht do të thotë që nëse jeni duke lëvizur nëpër turmat në rrugë, ju jeni duke pritur për transport publik me një numër të madh udhëtarësh në stacion ose jeni në një situatë të ngjashme, kështu që ju duhet të jeni afër njerëzve të tjerë dhe nuk mund të largoheni nga 2 distanca e rekomanduar prej 2 metrash, “Sigurohuni që të mbani pajisje mbrojtëse,”
Qeveria në mbledhjen e mbrëmshme ka ndryshuar edhe orarin e orës policore e cila fillon nga ora 19:00 deri në ora 05:00 gjatë ditëve të punës, ndërsa në fundjave fillon të shtunën në ora 15:00 dhe përfundon të hënën në ora 05:00. Personat mbi moshën 67 vjeç do të lejohen të lëvizin çdo ditë pune nga 5 e mëngjesit deri në 12 të mesditës, ndërsa të rinjtë nën moshën 18 vjeç do të jenë në gjendje të dalin nga e hëna në të premte nga 1 deri në 7 pasdite. Të Shtunën, personat mbi moshën 67 vjeç do të lejohen të lëvizin deri në ora 11 të mëngjesit, dhe nën moshën 18 vjeç nga 12 deri në 15:00.

Ndërkohë Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, me kërkesë të Ndërmarrjes Publike “Pyjet nacionale” e ka shfuqizuar ndalesën për lëvizje në pyje dhe sipërfaqe pyjore e cila ishte sjellë më 16 prill. NP “Pyjet nacionale” do të vazhdojë edhe më tej ta ndjekë gjendjen me pyjet dhe lëvizjen e qytetarëve. Nëse vlerësohet se sërish janë krijuar kushte për rrezik nga zjarret pyjore, ndalesa do të rikthehet. Nga kjo ministri ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të sillen me përgjegjësi derisa lëvizin nëpër pyje, të kujdesen për natyrën, të mos hedhin materie djegëse me çka do të kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit jetësor.