10 shtetet ku ka më shumë gra se burra


Raporti i gjinisë, apo raporti gjinor, është një term demografik që i referohet raportit të meshkujve me femrat në një popullsi.Në atë vend ku burra ka më shumë se gra, mund të lindin probleme të tilla si vrasje dhe dhunë.

Kur gratë janë më shumë se burrat, ka gjasa të ndikojë ekonominë e një kombi. Një numër i madh i grave të pamartuara përkeqësojnë mosbalancimin gjinor për shkak të lindjeve të ulëta.

Sipas raportit të publikuar nga Worldatlas, numri i burrave është pak më i madh se numri i grave në botë. Megjithatë, janë disa vende ku gratë i tejkalojnë burrat. Më poshtë e keni listën.

Baby Boo