10 biseda që publiku nuk i ka dëgjuar më parë, shfaqen sot nga PSP


Në seancën e sotme të lëndës së Prokurorisë Publike Speciale ‘’TNT’’, do të ndëgjohen  16 biseda të përgjuara telefonike, prej të cilave 10 që publiku nuk i ka ndëgjuar më parë. Përveç bisedave telefonike, do të lexohen dhe SMS porositë të cilat i kanë shkëmbyer të akuzuarit në kohën kur janë marrë vesh për shembjen e kompleksit Kosmos në pronësi të afaristit Fijat Canoski.

Ndër të akuzuarit kryesor të kësaj lënde janë ish-kryeministri Nikolla Gruevski, ish-kryetari i komunës së Gazi Babës, Toni Tajkovski, dhe ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakieski.

Në seancat paraprake të akuzuarit deklaruan se e kuptojnë veprën për të cilën ngarkohen por që nuk ndjehen fajtorë.

Dëmi nga shembja e Kosmosit në vitin 2011 nga pushteti i Gruevskit është vlersuar në shumë prej 16 milion eurove.

 

Baby Boo