Transporti publik me numër 2, vë në rrezik jetën e qytetarëve!

Sot në orën 14:41 është fotografuar një transport publik me numrin 2 në hyrje të lagjes Saraj duke shkelur rregullat e komunikacionit ligjor.Ky veprim paraqet moskujdes dhe vënie të rrezikut për jetë të qytetarëve që kanë qenë udhëtarë të këtij transporti.

Njëashtu rreziku është edhe për veturat të cilat lëvizin në drejtimin e tyre, duke kaluar komunikacionin në ‘ngjyrën e gjelbërt’ që tregon lëvizjen e lirë të automjetit, në mënyrë të drejtë duke menduar se të gjithë automjetet e tjera praktikojnë rregullat e komunikacionit rrugor.
Njëashtu personi që ka dërguar fotografitë njofton se në këtë semafor rregullat shkelen nga shumë qytetarë e transporte të tjera publike dhe se kërkojnë nga shteti që kjo shkelje rregullash të merr fund dhe të zgjidhet ky problem qoftë edhe me një ndrim nga semafor në unazë komunikacioni.

Baby Boo