“Sherbela”: Ky është bari shqiptar që po e lufton koronavirus

Agim Rama nga Shkodra, e kultivon edhe një bimë të veçantë, me emrin sherbela. Ajo, sipas tij, po ka efekte të mira në trajtimin e koronavirusit.

Baby Shop Charli

Përdorimi i sherbelasë, që Rama e kultivon në 6 hektarë sipërfaqe, është i thjeshtë.

Pos për koronavirus, kjo bimë po thuhet se ka efekt pozitiv edhe në lëkurë.

Janë disa barna që rekomandohen të përdorën në luftën me COVID-19, por ende asnjë nuk është provuar se është 100 për qind efikase në luftimin e suksesshëm të koronavirusit.

Restorant Lumare
Sigma Doors