​Në cilën valutë kursejnë më shumë banorët e Maqedonisë Veriore?


Qytetarët e Maqedonisë Veriore kursejnë më shumë në banka në monedhën vendase, denarë, sesa në valutë të huaj, sipas raportit të Bankës Kombëtare të këtij vendi.

Depozitat e qytetarëve përmbajnë gjithsej rreth 281 miliardë denarë, ose 4.6 miliardë euro, në banka, raportojnë mediat në Maqedoninë Veriore.

Të dhënat nga Banka Kombëtare tregojnë se maqedonasit kanë 81.69 miliardë denarë (1.32 miliard euro) depozita pa afat në monedhën vendase, ndërsa ata mbajnë 59.20 miliardë denarë në depozita në valutë të huaj në depozitat avista (e afatizuar, me destinim apo pa destinim) 960.4 milionë euro.
Në partitë e kursimeve afatshkurtra, qytetarët e Maqedonisë Veriore mbajnë 23.22 miliardë denarë (376.3 milionë euro) në monedhën vendase, ndërsa shuma e kursimeve afatshkurtra në valutë të huaj arrin në 39.12 miliardë denarë (634 milionë euro).

Kur bëhet fjalë për kursime afatgjata, ata kishin gjithsej rreth 77.74 miliardë denarë (afërsisht 1.26 miliard euro) në librat e tyre të kursimeve. Prej tyre, 43.41 miliardë denarë i referohen depozitave në monedhën vendase (703.3 milionë euro), dhe 34.32 miliardë denarë për kursimet në valutë të huaj afatgjatë (556 milion euro).